© 2023 Edebiyat Bölümü - Tüm Hakları Saklıdır.

Çok Güzel Sözler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Kandil Mesajları
  4. »
  5. Miraç Gecesi Peygamberimize Neler Müjdelendi? Miraç Kandili Mesajları

Miraç Gecesi Peygamberimize Neler Müjdelendi? Miraç Kandili Mesajları

Edebiyat Bölümü Edebiyat Bölümü - - 7 dk okuma süresi
10401 0
Miraç Gecesi Mesajları ve Müjdeleri

Miraç kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler, Miraç gecesi müjdelenen hediyeler, miraç gecesi çekilecek zikirleri burada bulabilirsiniz. Müslüman aleminin kutsal gecelerinden olan ve Hz. Muhammed (S.A.V) ‘ın Allah katına yükselmesi ve Peygamber efendimizin Yüz geceden daha hayırlı bir gecedir. hadisi şerifiyle bildirdiği miraç gecesinde yapılacak ibadetleri ve duaları bir araya getirdik.

Miraç Gecesi Peygamberimize Verilen Hediyeler

Peygamberimize, Ümmetinden Allah’a Şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelendi.

Bakara Suresinin son ayetleri verildi,

5 Vakit namaz farz kılındı

Miraç Gecesinin Önemi Nedir?

İslam’ı saran tehlikenin etkisini kaybettiği haberi veriliyor.

Daha önceki dinlerin yürürlükten kaldırıldığı ilan ediliyor.

Hz. Muhammed’in ilahi gücün tecelli ettiği sidret’ül-münteha’ya ilerleyeceğine delalet ediyor.

Miraç Kandilinin Faziletleri

Feyiz ve Bereketin bu gecede daha da artmasına vesile olur,

Dünyevi duygulardan tertemiz duygulara geçişe vesile olur

En yüce mertebeye ulaşabilmek bu gecenin hürmetine olur.

Miraç’ta Emredilen Hal ve Davranışlar

Anne ve Babanıza iyi davranın,

Akrabaya, Yoksula ve Yolda kalmışlara haklarını verin,

Cimri ve israfcı olmayın,

Yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmeyin,

Zinaya yaklaşmayın,

Haksız yere cana kıymayın ve cinayet dolayısıyla aşırı gitmeyin,

Yetimin malını koruyun ve zarar vermeyin,

Ahdinizi ve sözünüzü tutun,

Miraç Kandili Resimli Mesajları

Miraç Gecesi Yapılacak İbadetler

-Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

-Zikir

-İstiğfar

-Dua etmek

-Seherde kuşluk (dûha) namazı

-Kur’an okumak

Hz. Yunus’un Balığın karnında okuduğu dua

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn

Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum!

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK SALAVATLAR ve TÜRKÇE ANLAMLARI

Aleyhissalatu vesselam: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Amenerrasulü duası

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin. Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allah’ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım.”

“Allah’ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah’ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi.”

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir