© 2023 Edebiyat Bölümü - Tüm Hakları Saklıdır.

Çok Güzel Sözler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Dini Sözler
  4. »
  5. Hz. Ebubekir Sözleri

Hz. Ebubekir Sözleri

Edebiyat Bölümü Edebiyat Bölümü - - 6 dk okuma süresi
2978 0
Hz-Ebubekir-Sözleri

Ebu Bekir Sıddık veya Ebu Bekir adıyla Peygamber efendimiz sonrasında Müslümanlara liderlik ve yöneticilik yapması sebebiyle kendisine ilk halife unvanını kazandırmıştır. Dört büyük halifeden birincisidir.  Müslüman olmadan önceki adı Abdülkâbe’dir.  Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir Müslüman olduktan sonra kendisine Abdullah ismini vermiştir. En yaygın lakaplarından Es-Sıddîk olarak anılır. Ayrıca Cennetle müjdelenen on sahabeden ilkidir. Hazret-i Âişe’nin babası ve Peygamberimiz efendimizin kayınpederidir. Hazreti Ebubekir’in güzel sözlerini sayfamızda derledik. Hz. Ebubekir Güzel Sözleri diler sevdiklerinize gönderebilir dilerseniz de sosyal medya hesaplarınız dan paylaşabilirsiniz.

Hazreti Ebubekir Güzel Sözleri

Şu dört özelliği taşıyan Allah ‘in iyi kullarındandır: tövbe edene sevinen, günahkarın bağışlanmasını dileyen, kötüye(ıslahı için) dua eden, iyiye yardımda bulunan.

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

Çok söz, kişiyi unutkan yapar.

Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!

Şayet ben Allah’a ve resulüne karşı gelirsem, bana itaat etmeyiniz.

Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.

Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.

Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.

Dört şeyi dört yere bırakın; Uyumayı kabre. Rahatı sırat köprüsüne. Övünmeyi mizana. Arzu ve istekleri cennete.

Allah dostları (mizaçlarına göre) üç sınıftırlar. Her üç sınıf üçer alametle bilinir:

Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik etmeyi farz olarak kabul eder.

Seni anlamaktan aciz olduğunu anlamak, gerçekten seni anlamak demektir.

Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir.

Hazret-i Peygamber’e salâvat getirmek günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlasla) selam göndermek pek çok köle azat etmekten daha faziletlidir. Rasulullah sallâllâhu aleyhi ve sellemi sevmek ise riyazet ve mücahededen, Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür. (Bağdadî, Târihu Bağdâd, VII, 161)

İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.

Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.

Nefsini ıslah et ki, halk da sana bağlanmış olsun.

Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.

Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekliğidir.

Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.

Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.

Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır.

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

Övünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!

Hz. Ebubekir Anlamlı Sözleri

Akrabalar arasındaki düşmanlık ormana düşen ateşten farksızdır.

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de vereceğini vaat ettiği mükâfatı azap ile birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun.

Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.

Hz. Muhammed ‘e tapan bilsin ki o öldu. Allah ‘a tapan bilsin ki Allah ölmez. Hz. Muhammed ‘in ölümünden sonra Müslümanları teskin eden sözü.

Hz-Ebubekir-Resimli-İlim-Sözleri

Haramı terk etmek, helalı talep etmekten hayırlıdır.

Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Akıllı kimse takva sahibi olan, akılsız da zalim olandır.

İman sadece camilerde, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.

Hakk’ı tanıyan ariflerin kölesi ol!

Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.

Veciz konuşmanın sırrı, fuzuli sözleri terk etmektir.

Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.

Kalp katılığı, çok yalan ve hasetten meydana gelir.

Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.

Kabre azıksız giren, vapursuz denize çıkmış gibidir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir