© 2023 Edebiyat Bölümü - Tüm Hakları Saklıdır.

Çok Güzel Sözler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Dini Sözler
  4. »
  5. Hz Ali Sözleri

Hz Ali Sözleri

Edebiyat Bölümü Edebiyat Bölümü - - 12 dk okuma süresi
4716 0
Hz-Ali-Sözleri-ve-Öğüt-Veren-Mesajları

Ali bin Ebu Talib, İslam Devletinin 656-661 yılları arasında ki halifesidir. Hazreti Muhammed’in hem damadı hemde amcası Ebu Talib’in oğlu olan Ali,  Hz. Muhammed’in İslam’a davetini kabul eden ilk erkektir. 17 Mart 599 yılında Mekke’de  doğmuştur. Hz. Ali Güzel Sözleri’ni sayfamızda derledik. 

Hazreti Ali Sözleri

Kendini bilmeyen başkasını nasıl bilir?

Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.

Susmak ağırbaşlılığı artırır.

İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.

Kıskançlık insanın dünyasını karartır

Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta eder.

Hırs ve tamah, yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

Hz-ali-sözleri

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Yaptığın iyilikleri ve sana anlatılanları gizle.

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Fikir sahibi her şeyden ibret alır.

Şeref ve namus, en büyük hazinedir. Onlara malik olanlar, hayatlarını daima memnun ve mesut geçirirler.

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin!

Yeni mal mülk edinmeden önce yığdıklarınızı kullanınız.

Sözün gümüş olsa da, ey nefs sükut (suskunluk) altındır.

Kıskançlık vücudu kemirir.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur.

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir.

İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

Yola düşmeden arkadaşı, eve girmeden de komşuyu sor.

Hz Ali Huzur Veren Sözleri

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Kıskançlık ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Yaptığı günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Yumuşak konuş, sevilirsin.

İlim, insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.

Sözünde duramayacağın bir yerde söz verme ve kefaletine vefa edemeyeceğin yerde kefil olma.

Kıskanç kimse daima hasta olur.

Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.

Şeref ve soyluluk, yüksek özellik ve niteliklerden gelir, ataların çürümüş kemiklerinden değil.

Zamanının bir kısmı maziye karıştı. Geride kalan günlerinin sayısı da belli değil, fırsat varken çalış.

Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Yoksullarla otur, şükrünü artırırsın.

Zenginlik gurbette bir vatan, fakirlik vatanda bir gurbet gibidir.

Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir.

Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Hz. Ali Ders Niteliğinde Sözler

Zaman kendine uymazsa, kendini zamana uyduranlar en akıllı kimselerdir.

Sükut yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhalde  evladır.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

Fazilet sahibinin kıymetini, ancak fazilet sahibi bilir.

Kıskançlık ruhun hapsidir.

Kıskanç insan hiçbir zaman rahat ve huzur yüzü görmez.

Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır.

Zaman ibret aynasıdır.

Faziletlerin başı ilimdir.

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

Yüce kişinin aç kalınca, aşağılık kişinin karnı doyunca saldırısından korkun.

Zamanın icaplarına uymayanlar, sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.

Kınama ve azarlamada aşırı gitmek inada neden olur.

Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

Şiddetli istek mutluluğun en büyük düşmanıdır.

Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Şerefli ve önemli bir mevkiiniz olması için bilime sarılınız.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Şehvet bir kapıdan girer, akıl öbür kapıdan çıkar.

Şükür nimetlerin süsüdür.

Kıskançlık hastalıkların en kötüsüdür.

İlim meclisi cennet bahçesidir.

Sözün güzelliği, kısalığındadır.

Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

Fırsat yaz bulutu gibi gelip geçer, elinize geçtiğinde faydalanmasını  bilin.

Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

Şer’den çekinen kişi, hayır yapana benzer; suçtan sakınan kişi, iyilikte bulunana döner.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Hz. Ali (R.A.) Aydınlatan Sözleri

Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik yüz gösterir.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Zaman bana karşı maske takındı, beni tanımazlıktan geldi, bilmedi ki ben güne saygılıyım ve talihsizliklerin en korkulusunu bile kolay şeymiş gibi karşılarım.

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin  sonuçlarını görür ve duyarsın.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir cahil ne derecede zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile, onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Hz. Ali Anlamlı ve Öğüt Veren Sözleri

Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: önce sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonra senden vazgeçer, daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

Şerefine düşkün olan kötü cevap almaktan kendini sakınır. İnsanların davranışlarını düşünerek ve gözeterek onlarla uyum içinde yaşayan  kendi kişiliğini de korur.

Yoksullar bazen çok müşkül durumlarda kalırlar. Söyledikleri sözler ne kadar doğru olursa olsun, onları dinleyenler sözlerine kulak asmazlar.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir