© 2023 Edebiyat Bölümü - Tüm Hakları Saklıdır.

Çok Güzel Sözler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ünlü Sözleri
  4. »
  5. Bediüzzaman Said Nursi Sözleri

Bediüzzaman Said Nursi Sözleri

Edebiyat Bölümü Edebiyat Bölümü - - 8 dk okuma süresi
3180 0

Bediüzzaman Said Nursî Kimdir?

1877, Hizan’da dünyaya gelen İslam alimi ve düşünürdür. 1960 yılında Şanlıurfa’da vefat etmiştir. 15 yıl süren medrese tahsilini 3 ay gibi kısa bir sürede bitirerek 14 yaşında icazet almıştır.

Said Nursi’ye ait en güzel sözleri sayfamızda derledik. Bediüzzaman Said Nursi En Güzel Sözlerini sosyal medya hesaplarınız dan paylaşabilir veya sevdiklerinize ileti olarak gönderebilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursi En Güzel Sözleri

Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.

Her sözün doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru değil.

İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ümitsizliktir.

Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat’i ise Haşr’ın sabahı, berzah’ın baharı da o kadar muhakkak ve kat’idir.

İslamiyet Güneş Gibidir, Üflemekle Sönmez! Gündüz Gibidir, Göz Kapamakla Gece Olmaz! Gözünü Kapayan Yalnız Kendine Gece Yapar!

Zalimler için, Yaşasın cehennem…

Şükrün mikyası; kanaattir; ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir… Şükürsüzlüğün mîzanı; hırstır ve israftır hürmetsizliktir haram helal demeyip rast geleni yemektir.

Madde inceldikçe mana kuvvet kazanır; ceset disipline edildikçe ruh adeta melekleşir. İnsan işte bu farklı dünyaların berzahı hüviyesinde yaratılmıştır.

Madem bu dünya geçici bir imtihan meydanıdır, imtihanda rahat olmaz.

Beni dünyaya çağırma, ona geldim fenâ gördüm.

Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır… O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadır, bedbahttır.

Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve Onu kaybeden, neyi kazanır.

Sevgiyi sevip düşmanlığa düşman olmak, inançla coşan bir kalbin en mümeyyiz vasfıdır. Herkesten nefret ise ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev; insanlığa hayran ol..

Bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur’an tezgahında yapılan takvadır. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahiniz, istiaze ve istiğfar ve hıfzı ilahiyyeye ilticadır.

Ölümü düşünmeme, kalbin paslı olmasından ileri gelir; ölüm korkusu da yakının azlığından.

Said Nursi Özdeyişleri

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun!

İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açar.

Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu âlemi o pencereden seyreder.

Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nadir değildir.

Evet, ümit var olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İSLAMın sadası olacaktır.

Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza’ya iltica etmemek gerektir.

Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

Kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen sefayı bulur, rahmete girer.

Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.

Bizler muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yoktur.

Insan arzuyu fikir zanneder.

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Bismillah her hayrın başıdır.

Zulmüyle âbâd olanın ahiri berbâd olur!

Her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir.

Zaman gösterdi ki; Cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değil.

Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur.

Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı.. O halde çalışınız ahiretiniz ağlamasın.

Cenab-ı Hakkı bulan neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden neyi kazanır? Yani; O’nu bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulamaz, bulsa da başına bela olur.

Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika yamyamları.

Said Nursi Sözleri

Her şey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.

Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.

Tertib-i mukaddematta tefviz, tembelliktir; terettüb-ü neticede, tevekküldür.

Hazırlanınız; başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki; bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.

Milletimin imanını selamette görürsem, Cehennem ’in alevleri arasında yanmaya razıyım!

Kur’an kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı, kuvveti arttırır.

Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın.

Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.

Kadınlar şefkat kahramanıdır. En korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder.

Her şey kader ile takdir edilmiştir; kısmetine razı ol ki rahat edesin.

Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâva etmek, Hakka bir nevi haksızlıktır.

Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır.

Bu dünya bir karalama defteridir.

Namazın manası Cenab-ı Hakkı tesbih, tazim ve şükürdür.

Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyeyi de o tanzim etmiştir.

Bin kere vaad edeceğine bir kere vaadini yerine getir.

Deli adama “iyisin, iyisin” denilse iyileşmesi, iyi adama ”fenasın, fenasın” denilse fenalaşması nadir değildir.

İmana gel ki elemden emin olasın; kadere teslim ol ki selamette kalasın.

Allah’ım madem sen varsın ve bâkisin, giden gitsin, sen bana yetersin.

Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslam’dır.

Kâinatta en yüksek gerçek imandır, imandan sonra namazdır.

Said Nursi Anlamlı Sözleri

Şöhret zehirli bala benzer.

Bîçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.

İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet! Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okur!

Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir; bana yardım et; sözlerimde hilaf varsa beni kahret!

Şöhret, insanın malı olmayanı dahi insana mal eder.

Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket (kâinat) hâkimsiz olur?

Ey nefsim! deme zaman değişmiş, çünkü ölüm değişmiyor.

Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.

Vicdan kalp penceresinden bakar. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır.

Dünya bütün şâşâsıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir