© 2023 Edebiyat Bölümü - Tüm Hakları Saklıdır.

Çok Güzel Sözler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Cuma Mesajları
  4. »
  5. Cuma Mesajları 2022, Aylık ve Haftalık Cuma Mesajları

Cuma Mesajları 2022, Aylık ve Haftalık Cuma Mesajları

BilgiN BilgiN - - 17 dk okuma süresi
14643 0
2022-Cuma-Mesajları-Ayetli

2022 Cuma Mesajları, Müslümanların bayramı olan Cuma Günü ile ilgili en güzel resimli cuma mesajlarını sayfamızda tasarladık. Her ay ve her hafta için ayrı ayrı tasarladığımız cuma mesajlarını sevdiklerinize paylaşarak mübarek cuma gününü kutlayabilirsiniz. Dualar, hadisler ve ayetlerle 2022 yılının cuma mesajlarını bu sayfada erişebilirsiniz.

Ocak Ayı Resimli Cuma Mesajları

7 Ocak 2022 Cuma Mesajı

Ya Rabbimiz!
Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.
Hayırlı Cumalar

14 Ocak 2022 Cuma Mesajı

Alah’ım!
Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle.
Hayırlı Cumalar

21 Ocak 2022 Cuma Mesajı

Allah’ım!
Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.
Hayırlı Cumalar

28 Ocak 2022 Cuma Mesajı

Allah’ım!
Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle.
Hayırlı Cumalar

Şubat Ayı Resimli Cuma Mesajları

4 Şubat 2022 Cuma Mesajı

Allah’ım!
Helâl olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni Senden başkasına muhtaç eyleme.
Hayırlı Cumalar

11 Şubat 2022 Cuma Mesajı

Allah’ım!
Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim,  ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et ve tövbemi kabul et, şüphesiz Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
Hayırlı Cumalar

18 Şubat 2022 Cuma Mesajı

Ey Rabbimiz!
Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Rabbimiz bizi, annemizi babamızı ve bütün mü’minleri cehennem azabından koru, cennetine koy.
Hayırlı Cumalar

25 Şubat 2022 Cuma Mesajı

Ey Yüce Rabbimiz!
Yüce kitabın Kur’ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur’ân’ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle.
Hayırlı Cumalar

Mart Ayı Resimli Cuma Mesajları

4 Mart 2022 Cuma Mesajı

Allah’ım!
Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
Hayırlı Cumalar

11 Mart 2022 Cuma Mesajı

Selam, rahmet ve bütün güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şahadet ederim (kesinlikle bilirim) ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şahadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür. (Ebu Dâvûd, “Salât”, 182. I, 591)
Hayırlı Cumalar

18 Mart 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Kim bir hayra delâlet ederse
onu işleyen gibi ecir alır.
(Beyhakî)
Hayırlı Cumalar

25 Mart 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.
(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 45)
Hayırlı Cumalar

Nisan Ayı Resimli Cuma Mesajları

1 Nisan 2022 Cuma Mesajı

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali)
Hayırlı Cumalar

8 Nisan 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Hoş gör ki, hoş görülesin. (İbn Hanbel, 1/249)
Hayırlı Cumalar

15 Nisan 2022 Cuma Mesajı

Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.
Hayırlı Cumalar

22 Nisan 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Kim ramazanın son on gününde itikâf ederse iki hac ve iki umre sevabı alır. (Suyûtî, Dürru’l Mensûr, 1/486)
Hayırlı Cumalar

29 Nisan 2022 Cuma Mesajı

İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz. Ali
Hayırlı Cumalar

Mayıs Ayı Resimli Cuma Mesajları

6 Mayıs 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Zenginlik arâzî ve mal çokluğundan ibâret değildir. Asıl zenginlik kalp zenginliği yani kanaattir. (Müslim)
Hayırlı Cumalar

13 Mayıs 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Amellerin Allah’a en sevgilisi, az da olsa devamlı olanıdır. (Buhârî)
Hayırlı Cumalar

20 Mayıs 2022 Cuma Mesajı

Bilginlеr, Nеbilеrin varislеridir. (Hz. Muhammеd S.A.V)
Hayırlı Cumalar

27 Mayıs 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Kur’an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah’ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. (Müslim, Müsâfirîn, 266; Buhârî, Tevhîd, 45) 2950
Hayırlı Cumalar

Haziran Ayı Resimli Cuma Mesajları

3 Haziran 2022 Cuma Mesajı

Allah’a kavuşmak kaçınılmaz bir sondur. Nefsin için tedbirini al ve kendi nefsinin işini başkasına havale etme. (Hz. Osman)
Hayırlı Cumalar

10 Haziran 2022 Cuma Mesajı

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur. (Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42. )
Hayırlı Cumalar

17 Haziran 2022 Cuma Mesajı

Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir. (Hadis)

“Allahümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd.”

Hayırlı Cumalar

24 Haziran 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)
Hayırlı Cumalar

Temmuz Ayı Resimli Cuma Mesajları

1 Temmuz 2022 Cuma Mesajı

Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. (Hz. Ömer)
Hayırlı Cumalar

8 Temmuz 2022 Cuma Mesajı

Peygamber efendimiz (sav) buyuruyor ki:
Üç çeşit duanın kabul edilmesinde şüphe yoktur: Haksızlığa uğrayan kimsenin duası, yolcunun duası ve anne babanın çocuklanna bedduası.” (Tirmizî Birr ve sıla, 7) 4950
Hayırlı Cumalar

15 Temmuz 2022 Cuma Mesajı

Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında, Allah’ın bizlere murad ettiği bir hayr vardır. (Hz. Ömer)
Hayırlı Cumalar

22 Temmuz 2022 Cuma Mesajı

Dua, insanın en büyük gücüdür!
Hayırlı Cumalar

29 Temmuz 2022 Cuma Mesajı

Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir. (Hadis-i Şerif)
Hayırlı Cumalar

Ağustos Ayı Resimli Cuma Mesajları

5 Ağustos 2022 Cuma Mesajı

İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır. (Meryem Suresi; 96. Ayet)
Hayırlı Cumalar

12 Ağustos 2022 Cuma Mesajı

Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali)
Hayırlı Cumalar

19 Ağustos 2022 Cuma Mesajı

Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye kadirdir. (En’am Suresi; 17. Ayet)
Hayırlı Cumalar

26 Ağustos 2022 Cuma Mesajı

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah Suresi)
Hayırlı Cumalar

Eylül Ayı Resimli Cuma Mesajları

2 Eylül 2022 Cuma Mesajı

(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O yüce Arş’ın sahibidir. (Tevbe Suresi; 129. Ayet)
Hayırlı Cumalar

9 Eylül 2022 Cuma Mesajı

Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi 153. Ayet)
Hayırlı Cumalar

16 Eylül 2022 Cuma Mesajı

O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. (Enbiyâ Suresi – 33 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

23 Eylül 2022 Cuma Mesajı

İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, “Bu daha önce de bize rızık olarak verilendir” derler. O kendilerine, benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. (Bakara Suresi – 25 . Ayet) 
Hayırlı Cumalar

30 Eylül 2022 Cuma Mesajı

Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefâret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Bakara Suresi – 271 . Ayet )
Hayırlı Cumalar

Ekim Ayı Resimli Cuma Mesajları

7 Ekim 2022 Cuma Mesajı

Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır. (Bakara Suresi – 208 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

14 Ekim 2022 Cuma Mesajı

Yine bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de yardımcı vardır. (Bakara Suresi – 107 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

21 Ekim 2022 Cuma Mesajı

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır. (Bakara Suresi – 177 . Ayet )
Hayırlı Cumalar

28 Ekim 2022 Cuma Mesajı

Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. (Âl-i İmrân Suresi – 92 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

Kasım Ayı Resimli Cuma Mesajları

4 Kasım 2022 Cuma Mesajı

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedî kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaad etmiştir. O azîzdir, hakîmdir. (Lokmân Suresi – 8 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

11 Kasım 2022 Cuma Mesajı

Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah’a teslim ederse sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah’a varır. (Lokmân Suresi – 22 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

18 Kasım 2022 Cuma Mesajı

De ki: “Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.” (İsrâ Suresi – 81 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

25 Kasım 2022 Cuma Mesajı

Lütfuna nâil olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. (İsrâ Suresi – 66 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

Aralık Ayı Resimli Cuma Mesajları

2 Aralık 2022 Cuma Mesajı

Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve peygamberine itaat ederse Allah onu, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kazanç budur. (Nisâ Suresi – 13 . Ayet)
Hayırlı Cumalar

9 Aralık 2022 Cuma Mesajı

Rasûlullah şöyle buyurdu:
İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hakkında aldanıp kıymetini bilmemiştir. Onlar, sıhhat ve boş vakittir. (Hadis-i Şerif, Buhârî)
Hayırlı Cumalar

16 Aralık 2022 Cuma Mesajı

Rasulullâh şöyle buyurdu:
Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. (Buhari, İman 7)
Hayırlı Cumalar

23 Aralık 2022 Cuma Mesajı

Rasûlullah şöyle buyurdu:
Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Utanma duygusu (haya), güzel koku sürünme, misvak kullanma, bir de nikah. (Tirmizi, Nikâh 1)
Hayırlı Cumalar

30 Aralık 2022 Cuma Mesajı

Rasûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi:
Allahım! Günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.
(Tirmizî, Daavât, 79) ⁦
Hayırlı Cumalar

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir